Videnskabelig assistent til Dansk Center for Forskningsanalyse (961875)

Ved Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA), Institut for Statskundskab, Aarhus BSS er en tidsbegrænset (1-årig) stilling som videnskabelig assistent med 37 timer ugentlig ledig til besættelse hurtigst muligt.  
 
Videnskabelige assistenter indgår i forsknings- og myndighedsrettede projekter i samarbejde med centrets forskere. De konkrete opgaver kan variere, men vil typisk dreje sig om: 

  • Dataindsamling, -analyse og –præsentation 
  • Sekretariatsfunktioner i projektregi 
  • Planlægning og afvikling af workshops/konferencer 
 
Arbejdet vil foregå under supervision af seniorforskere. Se eksempler på CFA’s projektportefølje på www.cfa.au.dk 
 
CFA er specialiseret i forsknings-, innovations- og universitetspolitik. Centret har en tværfaglig profil og kombinerer forskellige samfundsvidenskabelige og humanistiske perspektiver i studiet af forsknings-, innovations- og universitetspolitik. CFA har også til formål at bidrage til bredere vidensdeling og kompetenceopbygning og udfører i den sammenhæng evalueringer, analyser og udredningsarbejde for danske og internationale myndigheder inden for fagområdet. 
 
Faglige kvalifikationer 
Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en kandidatuddannelse. Ansøgere med en kandidatuddannelse indenfor statskundskab vil blive foretrukket og vi forventer at du har erfaring med analyser af dansk forskningspolitik. 
 
Spørgsmål og ansøgning 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: centerleder Niels Mejlgaard, e-mail: nm@ps.au.dk, tlf. nr.: 87165895. 
 
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Mette Fisker Præstegaard, Tlf.: +45 871 52497, E-mail: mfp@au.dk 
 
Arbejdsstedet er Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C. 
 
Kvalifikationskrav  
Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en kandidatuddannelse.  
 
Ansættelsesgrundlag  
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=172954) samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179752&)
 
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476
 
Ansøgningsprocedure  
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:  
  • Ansøgning  
  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid  
  • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)  
 
Desuden kan der til ansøgningen medsendes:  
  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)  
  • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet  http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/HR_paa_BS/Medforfattererklaering_eng_skrivbar.pdf
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her  http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/vejledning-til-undervisningsporfolio/
 
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.  
 
Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her  http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss/
 
Bedømmelsesprocessen  
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS  http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/ledige-stillinger/vejledningermaterialer-til-bedoemmere/retningslinjer-til-bedoemmelsesudvalg/
 
Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund. 
 
Ansøgningsfrist 
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 22/2/2018 
 
Søg online her  http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/961875/5285/


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:16. januar 2018
Udløbsdato:12. marts 2018

Konstruktionschef - Odense

UnikRecruitment

Erfaren, struktureret og dynamisk Inrotech er en innovativ virksomhed, der udvikler og implementerer unikke og meget avancerede robotsvejseløsninger til virksomheder inden for sværindustrien. Virksomheden oplever stor interesse grundet dens kompeten...
Indrykket:18. januar 2018
Udløbsdato:23. februar 2018

Borgercenterchef til Voksenhandicap i Aarhus Kommune

Pluss

Har du et stærkt samfundsengagement om sociale forhold? Ønsker du at gøre en forskel for voksne med handicap? Og kan du være med til at sætte den faglige retning i landets næststørste kommune? Så er du måske den nye borgercenterchef for Borgercenter...
Indrykket:26. januar 2018
Udløbsdato:23. marts 2018

Find kompasset frem og vis vejen som leder

mind

Hos DOMINIA træder du ind i rollen som afdelingsleder for et særdeles velfungerende konstruktionsteam. Din fornemmeste opgave bliver at sikre den høje arbejdsglæde og gode kultur i DOMINIA. Som frontfigur i konstruktionsafdelingen tager du kort og k...
Indrykket:30. januar 2018
Udløbsdato:18. februar 2018

Specialområde Kommunikation og Handicap søger ny afdelingsleder med visioner

IKH Fællesfunktion

Aarhus
Er du en dedikeret leder, der kan skabe følgeskab hos 35 motiverede specialister i udviklingen og leverancen af tværfaglige løsninger?Så er det dig, vi leder efter til stillingen i Specialområde for Kommunikation og Handicap (også kendt som IKH) i R...
Indrykket:8. februar 2018
Udløbsdato:1. marts 2018

Chef for Teknik og Miljø

Skanderborg Kommune

Kan du motivere og skabe inddragelse?Skanderborg Kommune har en vision om De 1.000 fællesskabers land , hvor kommunen opfattes som et politisk ledet lokalsamfund, og hvor borgerne sætter deres ressourcer i spil sammen med andre. Løsninger skabes ind...