Vil du være leder for en enhed i Skattestyrelsen, der bekæmper skatteøkonomisk kriminalitet med særlig fokus på hvidvask?

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Brænder du for ledelse? Er du handlekraftig, og falder det dig naturligt at gå forrest? Vil du bringe dine lederegenskaber i spil for at være med til at løfte en væsentlig samfundsmæssig opgave? Så er du måske den funktionsleder, vi søger til vores enhed i Hjørring, hvor den primære opgave er bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet med særlig fokus på behandling af komplekse sager på baggrund af hvidvaskefterretninger.

Særlig Kontrol og Center for Hvidvask
Enheden, ”Kontroloplysninger 2”, i Hjørring er en del af fagområdet Særlig Kontrols Center for Hvidvask. Centeret er et af fire centre i fagområdet Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, som har det overordnede ansvar for at imødegå, kontrollere og bekæmpe organiseret og systematisk skatteøkonomisk kriminalitet. Fagområdet ledes af en fagdirektør og centrene af hver sin underdirektør.

Center for Hvidvask bidrager til dette i tæt samspil med de øvrige tre centre og eksterne samarbejdspartnere, og har et særligt ansvar og fokus på den del af indsatsen, som relaterer sig til hvidvask, herunder håndtering af sager på grundlag af efterretninger fra Hvidvasksekretariatet i National Enhed for Særlig Kriminalitet og indsatsen mod kæde- og karruselsvig mv.

Center for Hvidvask ledes af en underdirektør og består aktuelt af 7 enheder på landsplan og tæller ca. 130 medarbejdere.

Datadrevet bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet og hvidvask
Skattestyrelsen modtager løbende hvidvaskefterretninger fra Hvidvasksekretariatet under National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). Det er vores ansvar at håndtere det store antal efterretninger, herunder bl.a. ved at gennemføre relevante kontrolsager, der kan føre til såvel skatte- og afgiftsmæssige reguleringer samt oplæg til straffesager.

Du bliver leder for en enhed, der aktuelt består af 18 medarbejdere og 2 studentermedhjælpere, som i tæt samarbejde med en søsterenhed varetager kontrolopgaven. De to enheder deler aktuelt både opgaver og kontor, og du vil i tæt samarbejde med funktionslederen for den anden enhed, få til opgave at planlægge, gennemføre og afrapportere på indsatsen mod hvidvask.

Skattestyrelsens hvidvaskindsats er under transformation til at blive stadig mere datadreven, og du vil også, afhængigt at din erfaring og kompetencer, få til opgave at deltage i ledelsen af den forsatte IT-udvikling.

Derudover har vi et tæt samarbejde på tværs af centrene i Særlig Kontrol og Skattestyrelsen samt med både nationale og internationale myndigheder. Et af dine stærkeste kort på hånden skal derfor være dine samarbejdsevner og evnen til at opbygge gode relationer.

Da du skal være med til at understøtte Skattestyrelsens og Særlig Kontrols strategiske mål og retning, lægger vi vægt på, at du formår at oversætte strategien til brugbare mål, som dine medarbejdere kan arbejde henimod. For at få succes i jobbet er du en nærværende og tillidsskabende leder, som kan motivere dine medarbejdere til at yde deres bedste. Sammen når I målene og har hele tiden blik for at tilpasse jer til det omkringliggende samfund.

Som funktionsleder skal du hurtigt kunne sætte dig ind i nye metoder og de forskellige faglige aspekter af en sag, idet medarbejderne har behov for både en kompetent leder samt en faglig sparringspartner. Din force er også, at du evner at have fokus på driften og levere resultater samtidig med, at du har blik for at udvikle og optimere processerne.

Du refererer til underdirektøren for Center for Hvidvask og bliver en del af en ledergruppe på syv engagerede ledere. Vi har fokus på at skabe og sikre en høj grad af psykologisk tryghed i ledergruppen og dermed sikre en åben og ærlig dialog. Vi tror på, at vi opnår det bedste resultat, når alle bidrager konstruktivt til sparring omkring den samlede opgaveløsning.

Stærk analytisk ledelsesprofil med fokus på faglighed, motivation og trivsel
Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau. Du kan også have opbygget dine kompetencer på anden vis, fx gennem solid erfaring fra Skatteforvaltningen, anden offentlig myndighed eller den finansielle sektor. Det er en fordel, hvis du har kendskab til hvidvask og/eller skatte- og momsområdet samt har et solidt kendskab til forvaltningsretten og sagsbehandlingsreglerne generelt.

Derudover vil det være en stor fordel, hvis du har erfaring med og kendskab til IT-udvikling og samarbejde på tværs af myndigheder. Endvidere lægger vi stor vægt på gode relationelle og kommunikative kompetencer. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring som leder af specialiserede medarbejdere. Denne erfaring kan fx være opnået i en større offentlig organisation, den finansielle sektor, hos rådgivere eller lign.

Du besidder et højt drive og energiniveau, idet du skal agere i en organisation, hvor der er et stort antal af spændende og udfordrende projekter. Du er involverende, men har samtidig pondus og gennemslagskraft, og du forstår samtidig, hvornår det er vigtigt at lede opad og inddrage din leder i afgørende og/eller politiske beslutninger. Du er en stærk netværker på alle niveauer i organisationen samt eksternt.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse og kompetencer senest 19. februar 2023 via linket ”Søg stillingen”. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Kim Tolstrup på telefon 72 38 96 57.

Vi forventer at afholde første runde samtaler den 1. marts i Aalborg. Hvis du går videre, skal du afsætte tid til en personprofilanalyse og en logisk test ved anden samtale. Anden samtale vil foregå den 15. marts i Aalborg eller Aarhus.

Forventet tiltrædelse er den 1. maj 2023 eller efter aftale.

Forud for ansættelsen vil der blive indhentet referencer og straffeattest. Du skal være opmærksom på, at ansættelse sker under forudsætning af, at du via Politiets Efterretningstjeneste kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT (HEM).

Stillingen er klassificeret i lønramme 36. Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Parallelvej 11, 9800 Hjørring.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Vil du være leder for en enhed i Skattestyrelsen, der bekæmper skatteøkonomisk kriminalitet med særlig fokus på hvidvask?

Brænder du for ledelse? Er du handlekraftig, og falder det dig naturligt at gå forrest? Vil du bringe dine lederegenskaber i spil for at være med til at løfte en væsentlig samfundsmæssig opgave? Så er du måske den funktionsleder, vi søger til vores enhed i Hjørring, hvor den primære opgave er bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet med særlig fokus på behandling af komplekse sager på baggrund af hvidvaskefterretninger.

Særlig Kontrol og Center for Hvidvask
Enheden, ”Kontroloplysninger 2”, i Hjørring er en del af fagområdet Særlig Kontrols Center for Hvidvask. Centeret er et af fire centre i fagområdet Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, som har det overordnede ansvar for at imødegå, kontrollere og bekæmpe organiseret og systematisk skatteøkonomisk kriminalitet. Fagområdet ledes af en fagdirektør og centrene af hver sin underdirektør.

Center for Hvidvask bidrager til dette i tæt samspil med de øvrige tre centre og eksterne samarbejdspartnere, og har et særligt ansvar og fokus på den del af indsatsen, som relaterer sig til hvidvask, herunder håndtering af sager på grundlag af efterretninger fra Hvidvasksekretariatet i National Enhed for Særlig Kriminalitet og indsatsen mod kæde- og karruselsvig mv.

Center for Hvidvask ledes af en underdirektør og består aktuelt af 7 enheder på landsplan og tæller ca. 130 medarbejdere.

Datadrevet bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet og hvidvask
Skattestyrelsen modtager løbende hvidvaskefterretninger fra Hvidvasksekretariatet under National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). Det er vores ansvar at håndtere det store antal efterretninger, herunder bl.a. ved at gennemføre relevante kontrolsager, der kan føre til såvel skatte- og afgiftsmæssige reguleringer samt oplæg til straffesager.

Du bliver leder for en enhed, der aktuelt består af 18 medarbejdere og 2 studentermedhjælpere, som i tæt samarbejde med en søsterenhed varetager kontrolopgaven. De to enheder deler aktuelt både opgaver og kontor, og du vil i tæt samarbejde med funktionslederen for den anden enhed, få til opgave at planlægge, gennemføre og afrapportere på indsatsen mod hvidvask.

Skattestyrelsens hvidvaskindsats er under transformation til at blive stadig mere datadreven, og du vil også, afhængigt at din erfaring og kompetencer, få til opgave at deltage i ledelsen af den forsatte IT-udvikling.

Derudover har vi et tæt samarbejde på tværs af centrene i Særlig Kontrol og Skattestyrelsen samt med både nationale og internationale myndigheder. Et af dine stærkeste kort på hånden skal derfor være dine samarbejdsevner og evnen til at opbygge gode relationer.

Da du skal være med til at understøtte Skattestyrelsens og Særlig Kontrols strategiske mål og retning, lægger vi vægt på, at du formår at oversætte strategien til brugbare mål, som dine medarbejdere kan arbejde henimod. For at få succes i jobbet er du en nærværende og tillidsskabende leder, som kan motivere dine medarbejdere til at yde deres bedste. Sammen når I målene og har hele tiden blik for at tilpasse jer til det omkringliggende samfund.

Som funktionsleder skal du hurtigt kunne sætte dig ind i nye metoder og de forskellige faglige aspekter af en sag, idet medarbejderne har behov for både en kompetent leder samt en faglig sparringspartner. Din force er også, at du evner at have fokus på driften og levere resultater samtidig med, at du har blik for at udvikle og optimere processerne.

Du refererer til underdirektøren for Center for Hvidvask og bliver en del af en ledergruppe på syv engagerede ledere. Vi har fokus på at skabe og sikre en høj grad af psykologisk tryghed i ledergruppen og dermed sikre en åben og ærlig dialog. Vi tror på, at vi opnår det bedste resultat, når alle bidrager konstruktivt til sparring omkring den samlede opgaveløsning.

Stærk analytisk ledelsesprofil med fokus på faglighed, motivation og trivsel
Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau. Du kan også have opbygget dine kompetencer på anden vis, fx gennem solid erfaring fra Skatteforvaltningen, anden offentlig myndighed eller den finansielle sektor. Det er en fordel, hvis du har kendskab til hvidvask og/eller skatte- og momsområdet samt har et solidt kendskab til forvaltningsretten og sagsbehandlingsreglerne generelt.

Derudover vil det være en stor fordel, hvis du har erfaring med og kendskab til IT-udvikling og samarbejde på tværs af myndigheder. Endvidere lægger vi stor vægt på gode relationelle og kommunikative kompetencer. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring som leder af specialiserede medarbejdere. Denne erfaring kan fx være opnået i en større offentlig organisation, den finansielle sektor, hos rådgivere eller lign.

Du besidder et højt drive og energiniveau, idet du skal agere i en organisation, hvor der er et stort antal af spændende og udfordrende projekter. Du er involverende, men har samtidig pondus og gennemslagskraft, og du forstår samtidig, hvornår det er vigtigt at lede opad og inddrage din leder i afgørende og/eller politiske beslutninger. Du er en stærk netværker på alle niveauer i organisationen samt eksternt.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse og kompetencer senest 19. februar 2023 via linket ”Søg stillingen”. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Kim Tolstrup på telefon 72 38 96 57.

Vi forventer at afholde første runde samtaler den 1. marts i Aalborg. Hvis du går videre, skal du afsætte tid til en personprofilanalyse og en logisk test ved anden samtale. Anden samtale vil foregå den 15. marts i Aalborg eller Aarhus.

Forventet tiltrædelse er den 1. maj 2023 eller efter aftale.

Forud for ansættelsen vil der blive indhentet referencer og straffeattest. Du skal være opmærksom på, at ansættelse sker under forudsætning af, at du via Politiets Efterretningstjeneste kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT (HEM).

Stillingen er klassificeret i lønramme 36. Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Parallelvej 11, 9800 Hjørring.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.