Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være tutor ved Medicin?

Vil du være med til at give de kommende medicinstuderende den bedste start på uddannelsen? Er du god til at undervise eller ønsker undervisningserfaring? Fungerer du godt i en social gruppe, og brænder du for at dele dine erfaringer fra studiet? Så er det måske dig, SUND søger som tutor til den kommende nye årgang.

Vi søger 12 studerende til at være tutorer for et sommer- og et vinterhold fra august 2021.

Formål med tutorordningen

Tutorordningen har til formål at give de nye studerende den bedste start på deres nye uddannelse. Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med rusvejlederne udgøre de nye studerendes første indtryk af studiet. Tutorerne har en meget afgørende rolle i at skabe en god introduktion og overgang til det nye studie.

Arbejdsopgaver

Som tutor har du ansvaret for et hold af nye studerende af både sommer og vinterstart, som du følger indtil begyndelsen af deres 3. semester. Du vil være holdets primære kontaktperson i forhold til de spørgsmål, som de studerende måtte have.

Det er din opgave at skabe en så god studiestart som muligt for de nye studerende, hvilket sker gennem faglige og praktiske oplæg om uddannelsen. Udover studiestartsugen drejer det sig om cirka 7 oplæg pr. hold samt andre enkelte oplæg/arrangementer for årgangen. Herudover er du med til at danne gode rammer for sociale bånd blandt holdet og skabe forankring til studiemiljøet. Det forventes, at tutoren aktivt deltager og forbereder sine møder og opbygger en tryg og tillidsfuld relation med sit hold. Tutoren har en vigtig rolle i at afhjælpe evt. studiemæssige eller sociale problemer på holdet.

Tutortimerne indeholder blandt andet:

 • semesterets kurser og indhold
 • foreningslivet på uddannelserne
 • studieteknikker og studieplanlægning
 • gruppedannelse og gruppedynamik
 • eksamensforberedelse
 • reeksamen
Tutorordningen er drevet af studerende med et enormt engagement og drive. Som tutor omfatter arbejdsopgaverne også frivilligt arbejde med eksempelvis at planlægge sociale arrangementer såsom leg/sport i Fælledparken, besøg på Medicinsk Museion, middage/brunch/fester eller andet. Endvidere kan der forekomme arbejde med optimering af introduktionsforløbet mv. Disse opgaver løftes i fællesskab med dine medtutorer.

Introduktionskurser i uge 35 og uge 5

En vigtig del af tutorarbejdet er introduktionskurset i uge 35 og uge 5. Her møder du de studerende på Panum i deres første uge for at introducere dem til studiet og give dem en god start. Du skal påregne en del timers arbejde før og under introduktionskurset til både faglige og sociale aktiviteter. Det er en forudsætning for jobbet at du kan deltage i begge uger.

Samarbejdspartnere

Du vil indgå i en tutorgruppe af 11 medtutorer, som sammen er dine sparingspartnere og støtte i planlægning af hele studieintroduktionen. Det forventet at tutoren deltager aktivt i de planlæggende møder i tutorgruppen før hvert oplæg.

Tutorerne er også bindeledet til studievejledningen på SUND. Her kan tutoren altid søge hjælp til sparing, henvise en studerende, som har brug for vejledning eller for at kunne melde tilbage, hvis et hold ikke trives.

Dine personlige kvalifikationer

 • Har bestået første studieår af din uddannelse ved ansættelse
 • Har et særligt drive og engagement for at gøre studiestarten så god som mulig
 • Er udadvendt, kan samarbejde i en gruppe og sætte skub i sociale tiltag
 • At du er selvstændig, struktureret og god til at planlægge
 • At du er god til at lytte og motiveret til hjælpe de studerende
 • At du tør at bede om hjælp, hvis du er i tvivl eller har brug for sparring
Tidligere erfaring med vejledning eller undervisning er en fordel, men ikke en forudsætning for at søge stillingen.

COVID-19 og studiestarten

Vi håber på det bedste, men da vi ikke ved, hvordan COVID-19 situationen kommer til at udvikle sig hen over foråret og sommeren, kan vi ikke med sikkerhed sige, hvilke muligheder og/eller begrænsninger som bliver aktuelle i studiestarten for årgang 2021. Som tutor vil du derfor skulle være villig til at tænkte nyt i henhold til både planlægning og afholdelse af tutoraktiviteter. Du og dine medtutorer vil naturligvis løbende blive opdateret med nyt om COVID-19 og studiestarten, som situationen udvikler sig.

Ansøgning

Medicinstuderende på bachelor- eller kandidatdelen på KU kan ansøge stillingen som tutor, så længe man opfylder følgende obligatoriske krav:

 • Har bestået første studieår senest ved ansættelse uge 34 2021
 • Du kan deltage i et heldags tutorkursus onsdag d. 18. august, kl. 9-17.
 • Kan deltage i faste introduktionsdage i uge 35 og uge 5
Hvad skal din ansøgning indeholde:

Send os en motiveret ansøgning på max 1 A4-side med svar på bl.a. følgende spørgsmål:

 • Hvilket semester på medicinstudiet ved KU er du på?
 • Hvorfor vil du gerne være tutor?
 • Hvad var godt og hvad var mindre godt ift. tutorordningen, da du startede på studiet?
 • Hvad er i din optik, det vigtigste element til en god studiestart?
I ansøgningen må du meget gerne komme med en konkret og realistisk faglig eller social idé, som du mener, kan bidrage til en god studieintroduktion. Idéen må meget gerne afspejle dig og din rolle i at skabe en faglig og motiverende introduktion til studielivet på SUND.

Derudover skal du vedhæfte dit CV og indskrivningsbekræftelse (kan hentes fra selvbetjeningen på KUnet).

Ansøgningsfrist

Vi skal modtage din elektroniske ansøgning og CV via jobportalen senest søndag d. 2. maj kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler

Efter ansøgningsfrist behandles alle ansøgninger og der gennemføres korte ansættelsesinterviews på 10-15 min. Interviews vil foregå online i uge 18 og 19.

Hvis du skal til eksamen en af disse uger, må du gerne oplyse det i din ansøgning, så finder vi et andet tidspunkt. Du vil blive indkaldt til samtale via din KU-alumni-mail.

Ansættelse og lønforhold

Ansættelse finder sted fra 1. juli. Tutoren ansættes for i alt 86 lønnet timer fordelt på 36 timer efteråret 2021, 40 timer foråret 2022 og 10 timer efteråret 2022. Timerne omfatter oplæg og arrangementer for både sommer- og vinterholdet i perioden af 3 semestre.

Ansættelse og aflønning sker som studenterstudievejleder i henhold Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund/Foreningen af Danske Lægestuderende og cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. .

Timelønnen udgør for tiden kr. 198,32 (niveau pr. 1. februar 2021) og lønudbetaling vil ske en gang pr. semester.

For at kunne sikre en høj kvalitet og videre fremtidsudvikling af tutorordningen ift. vidensdeling, gode erfaringer og overlevering mellem årgangene, er det nødvendigt at tilbyde forskellige stillingstyper. I den forbindelse kan tutorerne tilbydes stillinger af hhv. 1- og 2-årige varighed eller tidsubegrænset ansættelser alt efter kvalifikationer, erfaringer, personlige ønsker samt fakultetets behov.

Spørgsmål til stillingen

Hvis du har spørgsmål angående tutorordningen eller arbejdet som tutor, er du velkommen til at kontakte AC-studievejleder Signe Egerod Hubbard, signe.hubbard@sund.ku.dk.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.