Gem job

Vil du være vores nye overlæge eller afdelingslæge ved Distriktspsykiatrien i Køge

En spændende stilling som speciallæge i psykiatri i

F-ACT-team Greve-Solrød

Vi startede sidste år med at omlægge behandlingen i DistriktsPsykiatrien Køge til F-ACT-teams, og du vil derfor komme til at deltage i udviklingen af arbejdet i et F-ACT-team.

Vi har 3 F-ACT-teams, Greve-Solrød, Køge og Faxe-Stevns, og derudover et OPUS-team.

I vores F-ACT-teams varetager vi behandlingen af borgere som lider af psykoser, sværere depressioner og personlighedsforstyrrelser, hvor der er brug for en tværfaglig indsats.

F-ACT Greve-Solrød varetager behandlingen af borgere med bopæl i Greve og Solrød kommuner. Derudover har Greve-delen af teamet gennem mange år varetaget udredning og behandling af PTSD på hospitalsniveau for borgere i hele Psykiatrien Øst’s optageområde. Det har dog vist sig vanskeligt at kombinere denne funktion med udviklingen af F-ACT-teams, hvorfor der p.t. overvejes ændringer af funktionen.

DistriktsPsykiatrien Køge varetager endvidere udredning for og opstart af behandling for ADHD, der er kompliceret af sværere komorbiditet, og vi har regionsfunktion for udredning af Gennemgribende udviklingsforstyrrelser med svær komorbiditet.

DistriktsPsykiatrien Køges patienter kommer fra Faxe, Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner, men vi varetager som nævnt også behandling af ADHD og PTSD for hele Psykiatrien Øst’s optageområde, og dermed også for borgere i Lejre og Roskilde kommuner.

Selve distriktspsykiatrien ligger tæt på S-togslinjen til København og med nærliggende motorvejsforbindelse.

F-ACT Greve-Solrød-teamets personalegruppe består af læge, psykolog, sygeplejersker, ergoterapeut og socialrådgiver. Derudover har vi i DistriktsPsykiatrien Køge ansat lægesekretærer, social- og sundhedsassistent, fysioterapeut og pædagog, og vi har et samarbejde på tværs af de enkelte teams.

Lidt om din kommende arbejdsplads

Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Køge og Roskilde, to psykiatriske klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, regionsfunktioner for henholdsvis angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni og andre psykoser samt dobbeltdiagnoser. Hertil kommer to klinikker for henholdsvis Shared Care og Selvmordsforebyggelse samt Distriktspsykiatri for Ældre.

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS) og Recovery. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Der er til stillingen tilknyttet vagt, som hidtil har bestået af

 • som overlæge en 13-skiftet bagvagt med rådighed fra bolig til sparring for yngre læge-bagvagten og akutte tilsyn på Køge Sygehus og tidvist Holbæk Sygehus samt delvagt 9-15 i weekends og på helligdage ved geografien i Roskilde.

 • som afdelingslæge en 10-skiftet bagvagt i form af delvagt efterfulgt af rådighed fra bolig ved geografien i Roskilde og med akutte tilsyn på Roskilde Sygehus

 • Der er dog varslet omlægning af vagtfunktionen med nogen sammensmeltning af de to funktioner og opdeling i en speciallægebagvagt og en yngre læge-bagvagt bestående af læger i hoveduddannelse i psykiatri

  Vi tilbyder

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglig udvikling højt
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
 • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

Vi ønsker

 • En engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • Gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring
 • Lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du som overlæge opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende og læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger
 • Ansøger skal have været ansat som H2-læge/afdelingslæge/overlæge eller tilsvarende inden for psykiatri og have erfaring med ambulant arbejde.

 • For overlægen forventes erfaring fra minimum 5 års ansættelse inden for psykiatri efter opnået speciallægeanerkendelse.

 • Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives.Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse som overlæge.

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Nicolas Rescalvo Hansen på tlf.

93 56 85 34 eller overlæge Lene Kistrup Henriksen på tlf.

30 92 62 91.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS eller Yngre Læger.

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansøgninger behandles løbende

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgning med oplysning om cpr.nr., eksamensår og -sted, tidligere ansættelse, bør desuden for overlæger indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


ellerGem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Lungemedicinsk interesseret læge søges til Sjællan...

Region Sjælland

Sorø
Arbejdet vil næsten udelukkende være med lungemedicinske patienter. I sengeafsnittet vil du gå stuegang på patienter med både specielle og mere almindelige lungesygdomme. I alle funktioner er der tæt supervision af speciallæge, som altid er tilgæng...
12. september 2022

Speciallæge til sår- og amputations sektionen, Ort...

Region Sjælland

Sorø
Speciallæge til sår- og amputations sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er en stilling som overlæge eller afdelingslæge ledig ved sår...
8. september 2022

Læge til klassificeret 1-årig introduktionsstillin...

Region Sjælland

Sorø
Læge til klassificeret 1-årig introduktionsstilling, Medicinsk Afdeling, SUH Roskilde Vi søger en læge til en klassificeret 1-årig introduktionsstilling i intern medicin med start 1. november nr. 3800A00-01-i-02. Stillingen har indbygget garanti for ...
12. september 2022

Vil du være vores nye overlæge eller afdelingslæge ved Distriktspsykiatrien i Køge

En spændende stilling som speciallæge i psykiatri i

F-ACT-team Greve-Solrød

Vi startede sidste år med at omlægge behandlingen i DistriktsPsykiatrien Køge til F-ACT-teams, og du vil derfor komme til at deltage i udviklingen af arbejdet i et F-ACT-team.

Vi har 3 F-ACT-teams, Greve-Solrød, Køge og Faxe-Stevns, og derudover et OPUS-team.

I vores F-ACT-teams varetager vi behandlingen af borgere som lider af psykoser, sværere depressioner og personlighedsforstyrrelser, hvor der er brug for en tværfaglig indsats.

F-ACT Greve-Solrød varetager behandlingen af borgere med bopæl i Greve og Solrød kommuner. Derudover har Greve-delen af teamet gennem mange år varetaget udredning og behandling af PTSD på hospitalsniveau for borgere i hele Psykiatrien Øst’s optageområde. Det har dog vist sig vanskeligt at kombinere denne funktion med udviklingen af F-ACT-teams, hvorfor der p.t. overvejes ændringer af funktionen.

DistriktsPsykiatrien Køge varetager endvidere udredning for og opstart af behandling for ADHD, der er kompliceret af sværere komorbiditet, og vi har regionsfunktion for udredning af Gennemgribende udviklingsforstyrrelser med svær komorbiditet.

DistriktsPsykiatrien Køges patienter kommer fra Faxe, Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner, men vi varetager som nævnt også behandling af ADHD og PTSD for hele Psykiatrien Øst’s optageområde, og dermed også for borgere i Lejre og Roskilde kommuner.

Selve distriktspsykiatrien ligger tæt på S-togslinjen til København og med nærliggende motorvejsforbindelse.

F-ACT Greve-Solrød-teamets personalegruppe består af læge, psykolog, sygeplejersker, ergoterapeut og socialrådgiver. Derudover har vi i DistriktsPsykiatrien Køge ansat lægesekretærer, social- og sundhedsassistent, fysioterapeut og pædagog, og vi har et samarbejde på tværs af de enkelte teams.

Lidt om din kommende arbejdsplads

Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Køge og Roskilde, to psykiatriske klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, regionsfunktioner for henholdsvis angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni og andre psykoser samt dobbeltdiagnoser. Hertil kommer to klinikker for henholdsvis Shared Care og Selvmordsforebyggelse samt Distriktspsykiatri for Ældre.

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS) og Recovery. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Der er til stillingen tilknyttet vagt, som hidtil har bestået af

 • som overlæge en 13-skiftet bagvagt med rådighed fra bolig til sparring for yngre læge-bagvagten og akutte tilsyn på Køge Sygehus og tidvist Holbæk Sygehus samt delvagt 9-15 i weekends og på helligdage ved geografien i Roskilde.

 • som afdelingslæge en 10-skiftet bagvagt i form af delvagt efterfulgt af rådighed fra bolig ved geografien i Roskilde og med akutte tilsyn på Roskilde Sygehus

 • Der er dog varslet omlægning af vagtfunktionen med nogen sammensmeltning af de to funktioner og opdeling i en speciallægebagvagt og en yngre læge-bagvagt bestående af læger i hoveduddannelse i psykiatri

  Vi tilbyder

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglig udvikling højt
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
 • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

Vi ønsker

 • En engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • Gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring
 • Lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du som overlæge opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende og læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger
 • Ansøger skal have været ansat som H2-læge/afdelingslæge/overlæge eller tilsvarende inden for psykiatri og have erfaring med ambulant arbejde.

 • For overlægen forventes erfaring fra minimum 5 års ansættelse inden for psykiatri efter opnået speciallægeanerkendelse.

 • Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives.Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse som overlæge.

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Nicolas Rescalvo Hansen på tlf.

93 56 85 34 eller overlæge Lene Kistrup Henriksen på tlf.

30 92 62 91.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS eller Yngre Læger.

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansøgninger behandles løbende

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgning med oplysning om cpr.nr., eksamensår og -sted, tidligere ansættelse, bør desuden for overlæger indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+
Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Lungemedicinsk interesseret læge søges til Sjællan...

Region Sjælland

Sorø
Arbejdet vil næsten udelukkende være med lungemedicinske patienter. I sengeafsnittet vil du gå stuegang på patienter med både specielle og mere almindelige lungesygdomme. I alle funktioner er der tæt supervision af speciallæge, som altid er tilgæng...
12. september 2022

Speciallæge til sår- og amputations sektionen, Ort...

Region Sjælland

Sorø
Speciallæge til sår- og amputations sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er en stilling som overlæge eller afdelingslæge ledig ved sår...
8. september 2022

Læge til klassificeret 1-årig introduktionsstillin...

Region Sjælland

Sorø
Læge til klassificeret 1-årig introduktionsstilling, Medicinsk Afdeling, SUH Roskilde Vi søger en læge til en klassificeret 1-årig introduktionsstilling i intern medicin med start 1. november nr. 3800A00-01-i-02. Stillingen har indbygget garanti for ...
12. september 2022