Vildtkonsulent til Naturstyrelsen Vadehavet (genopslag)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Brænder du for jagt- og vildtforvaltning, og kan du se dig selv indgå i et stærkt fagligt fælleskab af vildtkonsulenter i Naturstyrelsen, så er du måske vores nye kollega på Naturstyrelsen Vadehavet.

Opgaver og organisering
Naturstyrelsen har fået til opgave at foretage en øget kontrol af tilladelserne til regulering af skadevoldende vildt. Derfor søger vi flere vildtkonsulenter til vores lokale enheder her i en ny kollega til Naturstyrelsen Vadehavet.

Din primære opgave bliver at varetage en del af sagsbehandlingen efter vildtskadebekendtgørelsen, samt forestå kontroller i store dele af Jylland.

Foruden arbejdet med vildtskadebekendtgørelsen vil du også blive inddraget i enhedens øvrige vildtkonsulentopgaver – f. eks.:

 • Afholdelse af jagtprøver.
 • Administration og tilsyn med vildtreservater.
 • Besvarelse af borgerhenvendelser.
 • Planlægning og afholdelse af jagter osv.

De enkelte opgaver og omfanget vil variere på baggrund af kvalifikationer.

Du vil komme til at indgå i et stærkt fagligt fælleskab med Naturstyrelsens øvrige vildtkonsulenter. Her forventes det også, at du over tid vil kunne bidrage til den fælles opgaveløsning af styrelsens centrale opgaver.

Dine kvalifikationer
Du har flair for, og gerne erfaring med offentlig forvaltning, da arbejdsområdet er en myndighedsopgave, og stiller store krav til dokumentation m.m. Det betyder, at du skal kunne trives i en politisk styret organisation.

Du kan organisere og udføre opgaver selvstændigt. Men du er samtidigt en udpræget holdspiller – der til enhver tid søger at spille dine interne og eksterne samarbejdspartnere gode.

Naturstyrelsens vildtkonsulenter håndterer en bred vifte af myndighedsopgaver og henvendelser på en lang række arter. Du vil indgå i vildtkonsulenternes samlede pulje af kompetencer. Det vil være en fordel, hvis du har et særligt kendskab til en eller flere artsgrupper, som f.eks. flagermus, havpattedyr eller fugle.

Du er rutineret bruger af Office-pakken og andre IT værktøjer, herunder især GIS. Det vil være en styrke, hvis du samtidig har erfaring med at anvende IT-systemer i din opgaveløsning.

Du kommer derudover til at samarbejde med forskellige faggrupper indenfor naturområdet – både medarbejdere der er placeret på enheden og andre steder i Naturstyrelsens organisation. Eksternt vil samarbejdsparterne fx blive jagtorganisationer, andre brugergrupper, kommuner og lodsejere.

Din profil
Vi lægger vægt på, at du:
 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som f.eks. skov- og landskabsingeniør, biolog eller forstkandidat. Gerne med tillægsuddannelse som vildtforvalter.
 • Har et solidt generelt artskendskab og et indgående kendskab til en række af de problemarter, der reguleres efter vildtskadebekendtgørelsen.
 • Kommunikerer godt skriftligt og mundtligt.
 • Har evne til at arbejde selvstændigt og struktureret, da du for en stor del selv tilrettelægger din arbejdsdag.

Det vil være ønskeligt, hvis du har et godt kendskab til ministeriets arbejdsområde.

Som personlige egenskaber vil vi lægge særlig vægt på, at du:
 • Kan tilpasse dig og reagere på forandring.
 • Er en teamspiller med godt humør, og lyst og vilje til at finde løsninger på tværs af interesser.
 • Du tilstræber at bringe den bedste version af dig selv med på arbejde hver dag.
 • Er et ordentligt og samvittighedsfuldt menneske.
 • Er udadvendt og god til at skabe netværk.

Vi tilbyder
En varig stilling i en stor organisation, der lige nu er inde i rivende udvikling. Naturstyrelsen og dens medarbejdere er kendetegnet ved stor faglighed, og at vi får ”ting til at ske”. Vi har en uformel tone, og der er højt til loftet. Vi arbejder fleksibelt i løsning af vores arbejdsopgaver, sådan at du selv har mulighed for at tilrettelægge din arbejdsdag.

Et effektivt oplæringsforløb, så du bliver klædt bedst muligt på til dine kommende arbejdsopgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner – og tjenestedet vil være Naturstyrelsen Vadehavet, Skovriddervej 3, 6510 Gram.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022 eller snarest muligt.

For at besidde stillingen er det et krav, at man har kørekort og dansk jagttegn.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte følgende:
 • Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet, på tlf. 2259 3805.
 • Forstfuldmægtig Rune Juelsborg Karsten, Naturstyrelsen Randbøl, på tlf. 2219 6516.
 • Vildtkonsulent Thomas Iversen Klindt. Naturstyrelsen Vadehavet, på tlf. 2067 5122.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den senest
den 18. maj 2022.

Vi forventer at afholde samtaler den 8. juni 2022.

Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljøministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Vildtkonsulent til Naturstyrelsen Vadehavet (genopslag)

Brænder du for jagt- og vildtforvaltning, og kan du se dig selv indgå i et stærkt fagligt fælleskab af vildtkonsulenter i Naturstyrelsen, så er du måske vores nye kollega på Naturstyrelsen Vadehavet.

Opgaver og organisering
Naturstyrelsen har fået til opgave at foretage en øget kontrol af tilladelserne til regulering af skadevoldende vildt. Derfor søger vi flere vildtkonsulenter til vores lokale enheder her i en ny kollega til Naturstyrelsen Vadehavet.

Din primære opgave bliver at varetage en del af sagsbehandlingen efter vildtskadebekendtgørelsen, samt forestå kontroller i store dele af Jylland.

Foruden arbejdet med vildtskadebekendtgørelsen vil du også blive inddraget i enhedens øvrige vildtkonsulentopgaver – f. eks.:

 • Afholdelse af jagtprøver.
 • Administration og tilsyn med vildtreservater.
 • Besvarelse af borgerhenvendelser.
 • Planlægning og afholdelse af jagter osv.

De enkelte opgaver og omfanget vil variere på baggrund af kvalifikationer.

Du vil komme til at indgå i et stærkt fagligt fælleskab med Naturstyrelsens øvrige vildtkonsulenter. Her forventes det også, at du over tid vil kunne bidrage til den fælles opgaveløsning af styrelsens centrale opgaver.

Dine kvalifikationer
Du har flair for, og gerne erfaring med offentlig forvaltning, da arbejdsområdet er en myndighedsopgave, og stiller store krav til dokumentation m.m. Det betyder, at du skal kunne trives i en politisk styret organisation.

Du kan organisere og udføre opgaver selvstændigt. Men du er samtidigt en udpræget holdspiller – der til enhver tid søger at spille dine interne og eksterne samarbejdspartnere gode.

Naturstyrelsens vildtkonsulenter håndterer en bred vifte af myndighedsopgaver og henvendelser på en lang række arter. Du vil indgå i vildtkonsulenternes samlede pulje af kompetencer. Det vil være en fordel, hvis du har et særligt kendskab til en eller flere artsgrupper, som f.eks. flagermus, havpattedyr eller fugle.

Du er rutineret bruger af Office-pakken og andre IT værktøjer, herunder især GIS. Det vil være en styrke, hvis du samtidig har erfaring med at anvende IT-systemer i din opgaveløsning.

Du kommer derudover til at samarbejde med forskellige faggrupper indenfor naturområdet – både medarbejdere der er placeret på enheden og andre steder i Naturstyrelsens organisation. Eksternt vil samarbejdsparterne fx blive jagtorganisationer, andre brugergrupper, kommuner og lodsejere.

Din profil
Vi lægger vægt på, at du:
 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som f.eks. skov- og landskabsingeniør, biolog eller forstkandidat. Gerne med tillægsuddannelse som vildtforvalter.
 • Har et solidt generelt artskendskab og et indgående kendskab til en række af de problemarter, der reguleres efter vildtskadebekendtgørelsen.
 • Kommunikerer godt skriftligt og mundtligt.
 • Har evne til at arbejde selvstændigt og struktureret, da du for en stor del selv tilrettelægger din arbejdsdag.

Det vil være ønskeligt, hvis du har et godt kendskab til ministeriets arbejdsområde.

Som personlige egenskaber vil vi lægge særlig vægt på, at du:
 • Kan tilpasse dig og reagere på forandring.
 • Er en teamspiller med godt humør, og lyst og vilje til at finde løsninger på tværs af interesser.
 • Du tilstræber at bringe den bedste version af dig selv med på arbejde hver dag.
 • Er et ordentligt og samvittighedsfuldt menneske.
 • Er udadvendt og god til at skabe netværk.

Vi tilbyder
En varig stilling i en stor organisation, der lige nu er inde i rivende udvikling. Naturstyrelsen og dens medarbejdere er kendetegnet ved stor faglighed, og at vi får ”ting til at ske”. Vi har en uformel tone, og der er højt til loftet. Vi arbejder fleksibelt i løsning af vores arbejdsopgaver, sådan at du selv har mulighed for at tilrettelægge din arbejdsdag.

Et effektivt oplæringsforløb, så du bliver klædt bedst muligt på til dine kommende arbejdsopgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner – og tjenestedet vil være Naturstyrelsen Vadehavet, Skovriddervej 3, 6510 Gram.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022 eller snarest muligt.

For at besidde stillingen er det et krav, at man har kørekort og dansk jagttegn.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte følgende:
 • Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet, på tlf. 2259 3805.
 • Forstfuldmægtig Rune Juelsborg Karsten, Naturstyrelsen Randbøl, på tlf. 2219 6516.
 • Vildtkonsulent Thomas Iversen Klindt. Naturstyrelsen Vadehavet, på tlf. 2067 5122.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den senest
den 18. maj 2022.

Vi forventer at afholde samtaler den 8. juni 2022.

Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljøministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.