Hvad bestemmer din løn - Artikel fra Jungle Caréer
header background shadow

Hvad bestemmer din løn

Vi har spurgt tre eksperter om løn og løntrin:

Hvilket argument giver sjældent højere løn i en forhandling? Hvilket argument gør?

 1. Underbyggede argumenter som ”det er min tur til mere i løn”, ”alle andre får mere i løn”, trusler o.lign. virker ikke. En saglig fremstilling af mål, der er nået etc. vil blive taget seriøst. MEN man skal ikke vente til selve lønsamtalen, før man signalerer sine forventninger til en stigning i løn. Lønsamtalen er i de fleste virksomheder netop en lønSAMTALE, ikke en forhandling. Budgetterne og puljerne til løn er som regel besluttet, når samtalen finder sted.
  - Annemette Arnkjær, partner, Konsulenthuset People

 2. At kandidaten fremhæver statistikker mv. for at berettige et højere løntrin.
  - Christian Enghave, Adm. direktør, Transearch

 3. At han/hun kan få mere i løn et andet sted…
  - Ric Joachim Richardt, Leder for MIND SWITCH & Rådgiver inden for forretningsudvikling.

Om første lønudspil: Den som siger noget først, har tabt… Passer det? Og hvem skal komme med første lønudspil?

 1. Nej, det passer ikke. Hvad der derimod passer er, at hvis man indplaceres på for lavt et niveau i begyndelsen, selvom man umiddelbart er godt tilfreds, vil det være sværere at hæve til ”rigtigt niveau” senere.
  Det er ikke ualmindeligt, at arbejdsgiver spørger, hvad dine forventninger til lønnen er. Og det kan faktisk være en fordel. Hvis du er en interessant kandidat til stillingen, vil et højere lønkrav, end arbejdsgiveren have tænkt sig måske indplacere dig højere, fordi han/hun er interesseret i dig. Måske lander I mellem dit ønske, og deres oprindelige forslag.
  - Annemette Arnkjær, partner, Konsulenthuset People

 2. Det afhænger af situationen, og man kan ikke sige noget generelt. Som kandidat er det vigtigt at køre med de ”brede linier”, vælge et løntrin, som man ønsker, og se mindre på diverse småting, der reelt ikke betyder noget, men som kan ”irritere” modparten.
  - Christian Enghave, Adm. direktør, Transearch

 3. Når man har sagt, hvad man ønsker ift. løntrin, skal man være fuldstændig tavs, ind til det er blevet kommenteret.
  - Ric Joachim Richardt, Leder for MIND SWITCH & Rådgiver inden for forretningsudvikling.Hvilken faktor er den væsentligste for dig, når du skal vurdere en medarbejders løntrin?

 1. Ved rekruttering er det væsentligste en kombination af stillingskrav og ansøgerens kvalifikationer.
  - Annemette Arnkjær, partner, Konsulenthuset People

 2. Vedkommendes kvalifikationer såvel de rent faglige som de personlige – og ledelsesmæssige egenskaber.
  - Christian Enghave, Adm. direktør, Transearch

 3. Hvorvidt man kan erstatte den ydelse gennem andre – udbud og efterspørgsel - men lige så vigtigt er det, hvad kan han/hun udvikle sig til – hvilke arbejdsopgaver vil han/hun kunne varetage senere hen.
  - Ric Joachim Richardt, Leder for MIND SWITCH & Rådgiver inden for forretningsudvikling.


Hvad er den største faldgrube – for dig og for ansøgeren - i en lønforhandling?

 1. At medarbejderen indplaceres enten på et for højt eller for lavt løntrin i forhold til stillingens krav. Derfor er afklaring af stillingsindhold og – forventninger helt afgørende for at begge parter bliver tilfredse med aftalen.
  - Annemette Arnkjær, partner, Konsulenthuset People

 2. At virksomheden ikke stiller tilstrækkelige ressourcer i forhandlingsforløbet og får stillet klare mål etc. - at man herefter føler, at man betaler for meget i løn for den ansattes kvalifikationer. For ansøgeren at man ”presser citronen” så meget, at virksomheden udelukkende er fokuseret på om ”varen leveres”, og ikke giver medarbejderen mulighed for at ”udvikle sig i stillingen”.
  - Christian Enghave, Adm. direktør, Transearch

 3. At jeg ”køber” for dyrt, eller at ansøgeren ikke indfrier det, ansøgeren har sagt, at han/hun besidder.
  - Ric Joachim Richardt, Leder for MIND SWITCH & Rådgiver inden for forretningsudvikling.

Hvad kan man som nyuddannet gøre for at sørge for at begynde på så højt løntrin som muligt?

 1. Man skal have gjort sit hjemmearbejde. Undersøge lønstatistikker, spørge i omgangskredsen eller evt. hos studiekammerater, hvad de får. Til hjemmearbejdet hører også en forståelse af virksomhedens branche, størrelse og geografiske placering. Dernæst skal man overveje sit niveau – hvad vil være en fair løn (branche, geografi, uddannelse, anciennitet og erfaring taget i betragtning). Har man f.eks. haft studierelevant arbejde, eller måske arbejdet i forening eller andet, der har givet én nogle erfaringer, der kan anvendes i jobbet?
  - Annemette Arnkjær, partner, Konsulenthuset People

 2. En måde at komme til det rigtige niveau, er at fastsætte niveauet og allerede i ansættelsesforløbet aftale, at man når et niveau efter en indkøringsperiode på eksempelvis 6 måneder.
  Endvidere kan man forsøge at inddrage indhøstede erfaringer og relevante studiejobs som baggrund for et højere niveau.
  - Christian Enghave, Adm. direktør, Transearch

 3. At man viser interesse for jobbet, og at man har idéer til, hvordan man løser opgaverne – men vær altid lydhør over for, hvordan chefen ønsker det gjort. En behersket entusiasme er guld værd, hvis man som leder kan få lov til at lede entusiasmen i den rigtige retning.
  - Ric Joachim Richardt, Leder for MIND SWITCH & Rådgiver inden for forretningsudvikling.

Tekst: Hanne Korvig
Kilde Junglecaréer - december 2009

Kontakt kundecenter

Åbningstider
Mandag-torsdag: kl. 8.30-16.30
fredag: kl. 8.30-15.30