Pædagog og lærer jobanalyse 2022

Pædagog og lærer ‒ jobanalyse 2022

author-avatar

af Karsten Vikke

Ofir anvendes af hovedparten af alle Danmarks kommuner og er den førende jobportal for lærere og pædagoger. Med vores indsigt på området har vi gennem flere år udarbejdet en årlig analyse, der sætter fokus på jobsøgning og jobtilfredshed blandt lærere og pædagoger.

Formålet er at afdække, hvad regeringen, kommuner og private aktører kan gøre for at tiltrække og fastholde lærere og pædagoger.

Analysen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra lærere og pædagoger fra hele landet. Svarene er indsamlet via relevante faglige fora på Facebook og LinkedIn.

I analysen har vi gjort os en række bekymrende fund, herunder at 64,5 % af lærerne er utilfredse med tidsforbruget, der skal bruges på administration, og at 41,7 % overvejer at forlade faget på månedlig basis. Det fremgår af analysen, at lærerne bl.a. efterspørger mere og/eller fleksibel tid til undervisningsforberedelse, mulighed for faglig udvikling og maks. 30 min. transporttid til arbejdspladsen fra hjemmet.

Hos pædagogerne overvejer 46,4 % månedligt at forlade faget. De ønsker højere løn, mulig-hed for faglig udvikling, bedre normeringer og varierende arbejdsopgaver.

Det er en bekymrende gentagelse fra vores tidligere analyser, at en så stor del af lærere og pædagoger overvejer at forlade fagene helt.

Download vores analyse og se alle indsigter og konklusioner. Så vil du være bedre rustet til at tiltrække og fastholde pædagoger og lærere fremadrettet.

Hent analysen ved at klikke på dette link