3 med ‘F’ du skal kende, når studiet er ovre

author-avatar

af Marianne Kobberø

Når eksamensbeviset endelig efter flere års hårdt arbejde er i hus, er det tid til at komme ud på arbejdsmarkedet og folde dig selv og alle dine nye tillærte evner ud.

Det betyder, at jobsøgningen skal i gang hurtigst muligt, men inden du gør det, er der en del ting, der skal på plads. Vi har samlet de 24 vigtigste i e-bogen ’Den store ABC til nyuddannede’. Her få du de vigtigste i kategorien ‘F’.

Fagforening

En fagforening er en permanent sammenslutning af lønmodtagere inden for et eller flere fag eller erhverv. De er dannet med det formål at varetage medlemmernes interesser – særligt mht. løn- og arbejdsforhold, hvilket primært sker gennem indgåelse og vedligeholdelse af overenskomster.

Derudover varetager fagforeningen medlemmernes uddannelsesmæssige interesser og politisk påvirkning i medlemmernes interesse samt giver individuel bistand og rådgivning til medlemmer.

Download e-bogen ’Den store ABC til nyuddannede’ her.

Du vælger selv, om du vil være medlem af en fagforening, og hvilken. Vær dog opmærksom på, at der er faglige tilknytninger i de enkelte fagforeninger, som det kan være relevant at overveje, hvis du som nyuddannet for eksempel gerne vil modtage vejledning om løn og ansættelsesforhold i din branche.

Fagforeningen kan også hjælpe dig, hvis du ikke får din løn, bliver uretmæssigt opsagt eller får en arbejdsskade. Husk dog, at fagforening og A-kasse ikke er det samme, og at du ikke kan få dagpenge, hvis du kun er medlem af en fagforening, men ikke af en A-kasse.

Fagforeningers økonomiske grundlag udgøres af medlemskontingentet, som varierer fra forening til forening. I 2016 varierer kontingentet fra små 50 kr./mdr. til omkring 500 kr./ mdr. Beløbet er dog fradragsberettiget (altså du kan trække det fra i Skat), da medlemskab traditionelt set anses som en nødvendighed, når man har et arbejde.

Forhåndsgodkendelse

En forhåndsgodkendelse er en erklæring fra din specialevejleder og censor om, at dit speciale vil bestå. Du skal bruge den, hvis du efter endt uddannelse skal have dagpenge i en periode. Med forhåndsgodkendelsen kan du nemlig blive optaget i en A-kasse fra den dato, hvor den er underskrevet.

Få e-bogen ’Den store ABC til nyuddannede’ gratis her.

Du får blanketten hos din A-kasse og afleverer den også her, når den er underskrevet af censor og vejleder.

Frigørelsesattest

En frigørelsesattest er en underskrevet garanti for, at du kan blive fritaget med øjeblikkelig varsel fra en deltidsstilling, hvis du bliver tilbudt en fuldtidsstilling. Ved at have den, kan du få supplerende dagpenge, idet du stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet. Attesten kan du hente på din A-kasses hjemmeside.

Klik her og få den store ABC til nyuddannede