Vil du imponere med dine kompetencer? Lær her, hvordan du laver et overbevisende kompetence-CV!

author-avatar

af Nanett Winkler

Kender du følelsen af uformåenhed, når du læser det ene jobopslag efter det andet med krav om både 2, 5 og 7 års relevant erhvervserfaring? For hvad gør du, hvis du ikke har den erfaring eller de faglige kompetencer, der efterspørges? Betyder det, at du ikke skal søge jobbet?  

Svaret er nej. 

Det betyder blot, at du behøver at markedsføre dig på en anden måde for at gøre dig relevant og attraktiv i en virksomheds øjne.   

Det gør du bl.a. ved hjælp af kompetence-CV’et. Nedenfor giver vi dig en indføring i alt, du skal vide, for at kunne skrive et effektivt og overbevisende kompetence-CV.  

I følgende guide gennemgår vi:

Hvad er en kompetence?  

Før vi gennemgår det kompetencestyrede CV, så lad os starte med det helt basale – hvad er en kompetence?  

Kan du tilegne dig kompetencer ved at være frivillig besøgsven for en ældre borger? Ved at løbe maraton i fritiden? Eller ved at være forælder?   

Svaret er – ja.   

Kompetencer er et sammensurium af al den viden og de erfaringer, egenskaber og færdigheder, du har tilegnet dig gennem dit arbejds-, studie- og fritidsliv.  

Det detaljeblik, du tilegner dig som amatørkunstner, kan eksempelvis vise sig relevant i en stilling som tekstforfatter, som også kræver, at du er omhyggelig, kreativ og kvalitetsbevidst.    

Har du 3 småsøskende eller 6 niecer og nevøer? Så er det måske ikke helt irrelevant at fremhæve til en stilling som børnehavepædagog.  

Kompetencer kan altså overføres fra mange forskellige steder i dit liv, og de har alle været med til at forme det menneske, du er i dag. Og det er dét menneske, du skal præsentere på en relevant måde i dit kompetence-CV.  

Faglige kompetencer  

Vi skelner typisk mellem faglige kompetencer og personlige kompetencer. Somme tider også kaldt de “hårde og bløde færdigheder”.  

De faglige kompetencer er typisk opnået gennem dit studie eller dine joberfaringer og beskriver helt konkret, hvad du kan, og ikke blot hvad du har beskæftiget dig med. For at kunne kalde noget en kompetence, må du derfor nødvendigvis se dig selv kompetent til at udføre det.  

Eksempler på faglige (hårde) kompetencer:

 • Kundeservice  
 • Projektledelse  
 • Koordinering 
 • Administration  
 • Kvalitetssikring  
 • Formidling  
 • Supervision  
 • Research 

Personlige kompetencer

Dine personlige kompetencer kan også kaldes for sociale kompetencer. Dem kan du have tilegnet dig gennem din karriere og uddannelse, men også gennem dit privat- og socialliv. Dine personlige færdigheder fortæller noget om din personlighed, dine værdier og din selvindsigt. Modsat faglige kompetencer, som siger noget om, hvad du kan, så fortæller personlige kompetencer noget om, hvem du er.  

I arbejdsøjemed er personlige kompetencer vigtige, da de giver en god indikation på, hvordan du reagerer i og håndterer forskellige situationer, samt hvordan du indgår i det sociale liv på en arbejdsplads.  

Eksempler på personlige (bløde) kompetencer:

 • Videbegærlig  
 • Konstruktiv  
 • Ansvarsbevidst  
 • Fremadskuende  
 • Tillidsfuld  
 • Loyal  
 • Omstillingsparat  

Hvad er et kompetence-CV?

Kompetence-CV’et kaldes også for et funktionelt CV eller et kompetencestyret CV. I denne type CV fokuserer du i højere grad på dine kompetencer end på dine erhvervserfaringer. Det kan både omfatte dine faglige kompetencer, personlige egenskaber og sociale færdigheder.  

Det betyder imidlertid ikke, at du skal udelade din erhvervserfaring på dit CV – men blot at denne træder i baggrunden og bliver sekundær ift. dine kompetencer. Det er så at sige dine kompetencer, der skaber den røde tråd i dit CV, og som skal målrettes den søgte stilling.  

I det kronologiske CV, derimod, er det i høj grad dine erhvervserfaringer, som er i fokus i CV’et, og som gør dig relevant ift. den søgte stilling.  

Hvorfor lave et kompetencestyret CV?   

Det kompetencestyret CV er velegnet til dig, der er nyuddannet, er midt i et brancheskift, har tidsmæssige huller i dit arbejdsliv, eller af andre årsager har manglende erfaring inden for det søgte arbejdsområde.   

For som du sikkert ved, så er manglende arbejdserfaring ikke ensbetydende med, at du ikke kan bestride jobbet, eller har irrelevante kompetencer ift. den søgte stilling. Her er formålet med kompetence CV’et netop at formidle, hvordan du er kvalificeret til stillingen via dine opnåede kompetencer.   

Fordele ved et kompetence-CV:  

 • Giver dig mulighed for at vise din egnethed på andre måder.  
 • Undgår store tidsmæssige huller eller et halvtomt CV.  
 • Viser, hvad du kan, og ikke kun hvor du har arbejdet. 
 • Tegner et tydeligere billede af hele dig som person. 
   

Ulemper ved et kompetence-CV:

 • Er en sjældnere anvendt CV-form, som måske er ukendt for arbejdsgiver.  
 • Viser ikke nødvendigvis, hvor stærk du er i den givne kompetence.  
 • Giver ikke et kronologisk overblik over dit arbejdsliv.  
 • Har ikke samme gennemslagskraft som relevant erhvervserfaring. 
   

Hvordan skriver man et kompetence-CV?

Fordi kompetencerne er det mest centrale i det kompetencestyrede CV, bør kompetence-afsnittet placeres tidligt i CV’et – og typisk lige efter dit resumé; Samme sted, hvor erhvervserfaringer normalt placeres i det kronologiske CV. For begge typer CV’er handler det nemlig om, at man som ansøger bør vise det vigtigste først. 

Der findes ikke én fast formel på, hvordan dit CV bør opsættes – og mange vælger også at benytte sig af en kombination af det kronologiske og det kompetenceopdelte CV. Har du imidlertid ingen relevant erhvervserfaring, så er det i CV’ets kompetence-afsnit, du skal lægge dit krudt. Det er her, de to CV-typer adskiller sig mest fra hinanden. 

Som karriererådgiver hos Ofir, Marianne Kobberø, udtaler: “Det vigtigste ved et kompetence-CV er, at virksomheden får lyst til at læse næste linje. Lad det være din rettesnor i hele CV’et, og sørg for at gøre dig relevant og skabe nysgerrighed – allerede fra overskriften.” 

Et kompetence-CV bør indeholde:  

 • Fængende overskrift  
 • Personlige oplysninger  
 • Resumé  
 • Kompetencer   
 • Evt. opgaver og resultater  
 • Erhvervserfaring  
 • Uddannelse/kurser  
 • Evt. fritidsinteresser 
   

Vil du se et eksempel på, hvordan et kompetence CV kan opsættes? Så download vores gratis kompetence CV word-skabelon her.  

Begrund dine kompetencer

Da du ikke kan bryste dig af listelange, relevante erfaringer, så er dine kompetencer dit hovedargument for, hvorfor du er egnet til den søgte stilling. Derfor er det vigtigt, at du laver en skarp selektering til dit CV af de 3-5 mest relevante kompetencer, som matcher den stilling, du søger.   

Det er en god idé at lave et lille afsnit under hver kompetence, hvor du beskriver, hvordan du har opnået kompetencen samt begrunder, hvorfor den er relevant ift. den søgte stilling.   

Virksomheder sætter pris på, at du kan konkretisere dine kompetencer. Fx: “Gennem mine arbejdsopgaver som telesupporter har jeg opnået stærke kompetencer inden for kommunikation og kundeservice.”   

Undgå derfor at blive for overordnet eller luftig i dine kompetencebeskrivelser, og nævn gerne konkrete opgaver eller resultater, som du har gennemført vha. dine kompetencer.  

Har du svært ved at identificere dine kompetencer?

Det kan være udfordrende at udpege, hvad du er god til, og hvilke kompetencer du bør fremhæve inden for dit fagområde. Læs vores guide til kompetenceafklaring, og bliv klogere på, hvilke redskaber du kan benytte til at identificere relevante kompetencer, som du kan bruge effektivt i din jobsøgning.

Kunne du tænke dig at vide mere om fordelene ved et kompetence-CV? Se vores kompetence-webinar med Ofirs egen karriererådgiver, Marianne Kobberø, som kommer med unikke indspark til emnet.   

 Vil du lære mere om CV-skrivning? Find inspiration og viden i Ofirs store CV-guide, eller lad dig inspirere af disse eksempler på CV’er fra forskellige brancher.